Časté dotazy

Co když nebude mít dlužník finanční prostředky na vrácení investice ve stanoveném termínu?

Odpověď:

Většinou to funguje tak, že se několik měsíců před koncem úvěru spojíme s dlužníkem. Dotážeme se ho, zda bude úvěr v termínu vracet, nebo hodlá jednat o jejím prodloužení. Pokud má zájem úvěr prodloužit, tak prvně jednáme s investorem, zda i on má zájem úvěr prodloužit. V případě, že se investor rozhodne investici ke smluvenému datu vrátit, oslovíme někoho z našich dalších investorů, zda nechce investici převzít. Prakticky vždy máme k dispozici jiného investora, který investici převezme, protože je již fungující a prověřená, smluvně uzavřená. Původní investor je vyplacen a nový investor převezme obratem investici. Troufáme si tvrdit, že tato cesta je možná vždy. Investorů je zpravidla výrazně více, než kolik můžeme nabídnout projektů k financování. 

Pokud by ale nastal teoretický případ a opravdu chtěl investor úvěr splatit a dlužník neměl finance k vrácení, prodá se obchodní podíl, akcie, čímž se úvěr vyplatí. Na trhu je o koupi podílu společnosti s bonitním majetkem určitě poptávka a nenabízí se často k prodeji. Vedle toho ale ještě existují další možnosti, např. uplatnit směnku. V těchto případech bychom ale řešení zajistili ve spolupráci s našimi partnery a pro investora zdarma.

Jak dlužník vrátí moji investici, z čeho, z jakých zdrojů?

Odpověď:

Standardně se postupuje třemi možnými cestami. Hlavní cíl dlužníka je si v mezidobí, tedy do splatnosti investice si úvěr u banky přeúvěrovat a následně již splácet jen dlouhodobý bankovní úvěr. Jak banka zjistí, že dostává pravidelné splátky a vše funguje, má sama záměr nahradit jiné zdroje bankovními. Zároveň se úvěr i o něco splácením ponížil, tak vzniká pro banku prostor k přeúvěrování. A je to konečně i jejich obchod, takže proč jej nerealizovat a nerozšířit.

Pokud by se nepodařilo v čase vyjednat přeúvěrování, potom se dlužník našim prostřednictvím spojí s investorem s dotazem, zda nemá zájem úvěr prodloužit. Pokud ano, sepíše se dodatek a úvěr se prodlouží. Pokud ne, zajistíme dlužníkovi jiného investora, který již fungující úvěr převezme. 

Tento postup prakticky vždy funguje, protože v mnoha případech investor ty peníze nepotřebuje a fungující úvěr s pravidelnými úroky mu vyhovuje. Ale i kdyby peníze zpět potřeboval, čeká zpravidla několik investorů, kteří by rádi úvěr po současném investorovi převzali. 

Lze takovouto investici prodloužit, nebo zopakovat?

Odpověď:

Pokud se klient rozhodne v investici pokračovat a charakter investice to umožňuje, lze smlouvu prodloužit.

Lze také investovat opakovaně do obdobných projektů. Vždy upřednostňujeme naše stálé klienty před novými. Je to vždy výhodnější pro všechny strany.

Nebude problémem pro dlužníka vzhledem k výši úroku splatit půjčku včetně úroku?

Odpověď:

Úroky se platí většinou pravidelně po měsících, tedy úrok není součástí jednorázového splacení úvěru. Závazek nenarůstá o úrok a takto máme i kontrolu, že placením úroků je vše v pořádku. V případě, že dlužník začne mít zpoždění s placením úroků, jsme připraveni řešit ukončení úvěru, vymožení a vrácení investice investorovi. Každý dlužník si ale spočítá, že toto by pro něj byla velice ztrátová záležitost, tak by si raději hledal jiné řešení, třeba přibral společníka s financemi, prodal část společnosti apod.

Navíc vždy kontrolujeme, že projekty mají reálný ekonomický základ, tedy že výnos postačuje na splátky bance i úhradu úroků. Není tedy důvod, proč by úroky neměl splácet.

Můžete zajistit, abych se neúčastnil případných sporů s dlužníkem?

Odpověď:

S dlužníkem nepřijdete do kontaktu. Naše společnost poskytuje kompletní servis all inclusive na klíč. To pro Vás znamená, že na základě Vašeho pověření Vás zastupujeme ve všech případných jednáních. Také tato služba je pro Vás zcela zdarma..

V případě, že udělám dobrou zkušenost lze investici navýšit?

Odpověď:

Ve výjimečných případech je možno investici do stejné nemovitosti dodatečně navýšit, ale spíše vám v případě zájmu nabídneme jinou investici stejného charakteru. Jako náš klient máte před novými investory vždy přednost.

Realizoval jsem u vás již investici v projektu jineinvestice.cz. Jaký je rozdíl oproti projektu jinezhodnoceni.cz?

Odpověď:

Základní rozdíl je v zajištění, kdy v projektu jineinvestice.cz je vaše zástavní právo přímo na nemovitosti a tedy zapsáno přímo na katastru nemovitostí. V projektu jinezhodnoceni.cz držíte zajištění nemovitosti přes vlastnictví části společnosti, která nemovitost vlastní. 

Jinak je jinezhodnoceni.cz jednodušší a rychlejší, může se realizovat i pro drobnější investory (už od 150 tis Kč), sčítat více investic, rychleji se připravuje dokumentace. Samotné zajištění je hodně blízké, jelikož v samotném důsledku je zajištěním zase přímo daná a bonitní nemovitost.

Co když se sníží výnos nájemného a může se mu nedostávat financí na úhradu úroků? Jak to bude dlužník řešit?

Odpověď:

Tato situace může nastat, ale asi jen ve výjimečných případech a spíše v době nějaké ekonomické krize. Předpokládaný postup je ten, že se dlužník domluví s bankou na určitou dobu např. na snížení splátek pro banku. Zpravidla není důvod, proč by banka na to nepřistoupila, když má bonitní zajištění a tedy nemá žádné riziko. 

V mnoha případech je vlastník dlužníka dost bonitní, tak by snížení příjmů dokázal i sám vyřešit doplněním finančních zdrojů.

Dalším řešením by možná byl prodej nemovitosti a vyplacení závazků, ale to asi až jako úplně nejkrajnější řešení. Na tom by neměl zájem nikdo včetně banky.

Jak je zajištěno, aby zastavená nemovitost neztratila svoji hodnotu třeba zásahem přírodního živlu?

Odpověď:

Každá nemovitost je vždy pojištěna proti zničení i odcizení. Jinak hodnoty nemovitostí jsou v Česku dlouhodobě narůstající vyjma například krize, kdy ceny nemovitostí spíše stagnovaly. V každém případě nenastal v Česku nikdy žádný výrazný propad.

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Advokátní kancelář Economy

JUDr. Pecl a spol., v.o.s.

Advokátní kancelář

Krejčí, Rajf & partneři, s.r.o.

Realitní kancelář

Jinéreality.eu

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika