Naše činnost

Pro investory zajišťujeme všechny nutné úkony a služby související se správou investice, a to ve spolupráci s našimi partnery. Pro investora jsou tyto služby zcela zdarma.

  • Sepsání smluv o půjčce či úvěru renomovanou advokátní kanceláří
  • Zajištění znaleckého posudku
  • Vystavení směnky vč. směnečného prohlášení
  • Přednostní sepsání notářských zápisů se spolupracující notářskou kanceláří
  • Sepsání kupní smlouvy budoucí 
  • Zajišťovací převod vlastnického práva
  • Kontrola a vlastní převody finančních prostředků

Další projekty

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Advokátní kancelář Economy

JUDr. Pecl a spol., v.o.s.

Advokátní kancelář

Krejčí, Rajf & partneři, s.r.o.

Realitní kancelář

Jinéreality.eu

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika